Teknomix Hazır Beton

Yapılarınız için Teknolojik Çözümler

Ağır Betonlar

Zırhlama yada yüksek birim hacim ağırlık istenen alanlar için tasarlanmış betonlardır. Geçirimsizlik özelliği sağlar. Hastane inşaatlarının radyasyona maruz bölüm betonlarında, sığınaklarda ve zırhlama gereken imalatlarda kullanılır.

Geçirimli (Poroz) Betonlar

Su geçirgenliğine sahip, ıslak ve drene ihtiyacı olan tüm zeminlerde kullanıma uygun filtre betonudur. Drenaj amaçlı kullanılır. Boşluklu yapısı sayesinde üzerinde su tutmadığı için yüzey sularının uzaklaştırılmasında tercih edilir. Geçirimlilik özelliği sağlar. Yüzeyde su bulunmasının istenmediği alanlarda, zemin geçirimliliğinin önem kazandığı zeminlerde, oto yıkama yerlerinde, spor sahalarında, yol kenarları, garajlar, bahçe yolları gibi sık yıkama ve sulamaya maruz kalan alanlarda ve drenaj boruları üzerinde kullanılır.

Püskürtme Betonlar

Yaş ve kuru olarak üretilebilen, basınç dayanımı, bağlayıcılık ve dayanıklılık açısından yüksek performans gösteren betonlardır. Farklı şekilli ve düzgün olmayan yüzeyler için idealdir. Uygulamada kalıba ihtiyaç duyulmaması sayesinde projenin kalıp işçiliği maliyeti ve süresinde tasarruf sağlar. Tünel, metro ve yeraltı imalatlarında, hafriyattan sonra destek olarak ve toprak zeminlerin sabitlenmesinde, köprü liman otopark ve barajların tamir ve restorasyonunda, havuz, depolama tankı, kubbe gibi kavisli yüzeylerde kullanılır.

Yüksek Dayanımlı Betonlar

Coğrafi, iklimsel ve kimyasal çevrenin zorlayıcı olduğu durumlarda, yüksek dayanımın ve yapının toplam ağırlığının önem kazandığı yapılarda tercih edilen betonlardır. Erken ve nihai yuksek dayanım, yüksek durabilite, düşük porozite, zorlu kimyasal ortamlara ve donma çözünmeye karşı yüksek dirence sahiptir. Yüksek dayanım gerektiren binalarda ve zeminlerde, köprü ve viyadüklerde, Yüksek katlı yapılarda, yeraltı çalışmalarında, nükleer endüstride, zorlu çevre şartlarına maruz kalan yapılarda, prefabrik yapılarda, liman inşaatlarında ve zorlu çevre şartlarına maruz kalan yapılarda tercih edilir.

Lif Katkılı Betonlar

Erken büzülmeye karşı polipropilen lif takviyesi ile güçlendirilmiş betonlardır. Lifli yapısı ve optimize edilmiş içeriği sayesinde lif katkılı beton standart beton ile karşılaştırıldığında daha yüksek çekme ve eğilme dayanımına sahiptir. Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır. Standart betonda kalıp sökerken yaşanan kenar kırılmalarına lif katkılı betonda çok daha az rastlanır. Rötre çatlaklarının kontrol altına alınması ile bu çatlaklardan oluşabilecek su sızmalarını engeller. Tozumaya daha dayanıklıdır. Endüstriyel zeminlerde ve saha betonlarında, konut ve ticari projelerde, seramik ve parke altı uygulamalarda, tesviye şapı olarak döşemelerde, akaryakıt istasyonlarında ve plastik rötre çatlama riskinin yüksek olduğu alanlarda tercih edilir.

Sülfata Dayanıklı Betonlar

Başta sülfat olmak üzere zararlı kimyasallar içeren çevre şartlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş betonlardır. Deniz suyu ve yeraltı sularındaki sülfata karşı dayanıklıdır. Sülfat etkisine maruz çevre koşullarında, deniz suyuna direk maruz kalan yada denize yakın yapılarda, doğal ve atık sularla temas eden kazıktan temele her türlü alanlarda tercih edilir.