Etik & Uyum

Etik, dürüstlük ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz

Etik ve Uyum

Uyumluluktan bahsederken şirketimizin tüm faaliyetlerinin belirlenen yasalara, kurallara, düzenlemelere, politikalara ve standartlara uyum sağlaması hedeflenmektedir.

2013 yılından beri, şirket bünyesindeki tüm kademelerde çalışan tüm personele yönelik iletişim ve eğitim kampanyaları ile yaygınlaştırdığımız bir Uyum Programı mevcut olup programın etkinliğini düzenli olarak izleriz ve kasıtlı veya istemsiz ihlaller durumunda gerekli önlemleri alırız. Şüphelenilen herhangi bir hatanın Etik Kurulumuz vasıtasıyla raporlanmasını teşvik ederiz.

En iyi uygulamaları bir araya getirmek ve değişen topluma uyum sağlamak amacıyla programlarımızı ve politikalarımızı dürüst, etik ve şeffaf yaklaşımımız dahilinde sürekli olarak geliştiririz.

Davranış Kuralları

Votorantim Cimentos’ta Düzenleyici Uyumluluk, kimsenin bakmadığı zamanlarda bile doğru şeyleri yapmak demektir. Uyumluluk, en uzun ve en zor olsa bile doğru yolu seçmemiz için yol gösterir. Votorantim Cimentos’ta tek doğru yol, kabul edilebilir olandır.

Bu nedenle, Bizim VC Yolumuzda ve Davranış Kurallarımızda dürüstlük, etik ve sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığımızı her daim vurguluyoruz.

Davranış Kurallarının amacı, tüm Votorantim Cimentos çalışanlarına ve tedarikçilerine açık ve tutarlı bir şekilde rehberlik etmek, değer katmak, büyümeyi desteklemek ve mükemmelliği sürekli olarak aramaktır.

Etik Hattı

Etik Hattı hem kurum içindeki hem de dışındaki herkes için erişilebilir halka açık bir kanaldır. Temel amacı, Davranış Kurallarımızla ilgili herhangi bir konuyu ele almak, dinlemek, analiz etmek ve çözmektir.

Bu kanal gizlilik ve güvenliği garanti altına almak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından yönetilmektedir. Kanal aracılığıyla alınan herhangi bir bilgi kamuya açıklanmamakta ve ilgili kişilerin kimlikleri gizli tutulmaktadır.