Dekarbonizasyon

Karbon Nötr Beton Yolunda

Karbonsuzlaştırma yolculuğumuzun öneminin ve anlamının farkındayız. Bu nedenle iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele stratejimizin merkezinde yer almaktadır.

Diğer tüm büyük ölçekli endüstriler gibi çimento endüstrisi de kalsinasyon olarak adlandırılan, döner fırınlarda kalkeri yüksek sıcaklılara maruz bırakarak kalsiyum oksit oluşturmaya dayalı olan prosesisinin doğası gereği atmosfere CO₂ emisyonu salımı yapmaktadır. Üretim sırasında CO₂ emisyonlarının büyük bir kısmı bu aşamada meydana gelir.

CO₂ emisyonları

CO₂ emisyonu azaltım taahhüdümüz Bilimsel Tabanlı Hedefler (Science Based Targets initiative (SBTi) tarafından kabul edilmiştir. SBTi, CDP, UN Global Compact, World Resources Institute ve World Wildlife Fund tarafından meydana getirilmiş bir girişim olup şirketleri sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmaları için harekete geçirerek düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi teşvik etmektedir.

Bu amaçla, taahhüdümüz net emisyonları 2030 yılına kadar 475 kg CO₂/ton çimentomsu malzeme olarak sınırlamaktır. Bu, bir önceki hedefimiz olan 520 kg CO₂/ton çimentomsu malzeme hedefimizden %8,7 oranında daha iddialı bir hedeftir. Ayrıca, baz yılımız olan 2018 yılına göre CO₂ emisyonlarımızda %24,8 oranında bir düşüm anlamına gelmektedir.

Hedefimiz 2050 yılına kadar karbon nötr beton üretimine ulaşmaktır.

Dekarbonizasyonun Temelleri

Votorantim Cimentos’un 2050 yılına iklim nötrlüğüne ulaşma stratejisi 4 temel yapıdan oluşur.

Enerji Geri Kazanımı

Alternatif yakıtlar ile konvansiyonel fosil yakıtların yer değişimi ile atıkların değere dönüşümünü sağlamak, döngüsel ekonomiyi destelemek

Enerji Verimliliği

Eko verimliliği desteklemek için yeni teknolojiler geliştirmek, mevcut teknolojilere yönelik araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak

Düşük Karbonlu Çimentolar

Demir çelik cürufu, termal santral uçucu külleri gibi farklı endüstrilerin yan ürünleri il eve kalsine kil ve/veya doğal puzolanlar ile klinker ikamesi sağlamak, alternatif hammadde kullanımı ile atıkları değere dönüştürmek

Yeni Teknolojiler

Doğal kaynak kullanımını sürekli geliştirerek, emisyonu ve atık üretimini azaltan temiz ve yenilikçi teknolojileri kullanmak, karbon yakalamak, kullanmak ve depolamak

Net Sıfır Beton

Beton modern toplumu şekillendirmiştir ve insanlık için hayati öneme sahiptir.
Üstün mukavemeti, çok yönlülüğü ve dayanım özellikleri ile bilinen beton sürdürülebilir bir malzeme olarak kabul edilmektedir ve bu karakteristik özellikleri sayesinde yangına, hava koşullarına ve su baskınlarına karşı dayanıklıdır. Ayrıca binalarda mükemmel ısı yalıtımı ve yol yapımında dayanım sağlayarak enerji ihtiyacını azaltır ve araç verimliliğini artırır.

BM-Habitat tahminlerine göre içinde bulunduğumuz hızla kentleşen dünyada beton, 2050 yılına kadar şehirlerde yaşayan nüfusun %68 oranında küresel konut ve altyapı talebini karşılamak için en uygun malzeme olarak kabul edilmekrtedir.

Votorantim Cimentos olarak daha sürdürülebilir çözümler üretebilme hedefiyle Küresel Çimento ve Beton Birliği’nin (GCCA) kurucu üyesi olup sektördeki diğer şirketlerle birlikte 2050 yılına kadar karbon nötr betona yönelik değişiklikleri hızlandırmak için aktif olarak çalışıyoruz.