Bizim VC Yolumuz

Geçmişimizi hatırlayarak değişiklikler yaratmak

Bizim Varoluş Yolumuz

Etik ve Saygılı:

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tartışılamaz bir değerdir: sonuçlardan önce gelir ve şirket içinde ve dışında davranışlarımıza rehberlik eder.

Etik ve Çeşitlilik

Doğru olanı yapmak, insanları oldukları gibi kabul etmek, farklılıklara değer vermek ve onlardan ders almak.

Açık İletişim

Samimiyet, açık sözlülük ve nezaket ilişkilerimizi güçlendirir. Birbirimizle değil, fikirlerle yüzleşmek, bireysel ve kolektif büyüme için alan yaratır.

Bizim İş Yapış Yolumuz

Birlikte, Mükemmellikle:

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimize yakın olmak, süreçlerimize ve kararlarımıza rehberlik etmesi için gerçek ihtiyaçlarını bilmek.

Güven ve Sadelik

Çevik ve karmaşık olmayan çözümler oluşturmak için güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve basitlikle çalışmak.

Sorumluluk Bilinci ile Hareket

Roller ve pozisyonlardan bağımsız olarak hedeflerimize ulaşmak için sahiplenme, liderlik ve sorumlulukla hareket etmek.

Bizim Gelişme Yolumuz

Değişme Cesaretiyle:

Öğrenme ve Gelişme

Belirsizlik işin bir parçasıdır; hatalar yenilik sürecinin bir parçasıdır; ve öğrenmek bizi geliştirecek olan şeydir.

Kalıcı Çözümler

Uzun vadeli vizyonumuz ve girişimci özümüz doğrultusunda her gün mükemmel sonuçlar elde etmek.

Sürdürülebilir Miras

Her birimiz insanların, çevrenin ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukların gelişimine katkıda bulunmalıyız.