Değerlerimiz ve İnançlarımız

DNA’mızın bir parçası ve varlığımızın temelini oluşturan değerlerimiz bizlere yol gösterir ve davranışlarımızı belirleyen inançlara dönüşür.

Değerlerimiz

SEREU olarak kısaltılan değerlerimiz:

 • Sağlamlık – Sürdürülebilir büyüme sağlamakve değer yaratmak.
 • Etik – Her zaman sorumluk ve seffaflık ilkeleriyle hareket etmek.
 • Saygı – Insanlara saygı duymak ve her zaman ögrenmeye istekli olmak.
 • Girişimcilik – Yenilik ve yatırım yapma cesareti ile büyümek.
 • Birlik – Takım bilinci ile bütün olarak hareket etmek.
Votorantim’in Değerleri
İnançlarımız
 • Yetenekleri Geliştirmek:İnsanlara inanıyor ve güveniyoruz, bu nedenle insanların gelişimi için yatırım yapıyor ve zaman harcıyoruz.
 • Liyakat: Her insanın eşsiz olduğuna inanıyor, katkı ve başarılarına göre adil bir şekilde değerlendirilmeyi hak ettiğini düşünüyoruz.
 • Mükemmellik: Her zaman daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyor; disiplin, alçakgönüllülük ve yalınlık ile başarıya ulaşacağımızı biliyoruz.
 • Pragmatizm: Büyük resmi ve geleceği gözden kaçırmadan amaca uygun konulara yönelir ve sonuç odaklılığa inanırız.
 • Açık İletişim: Güvenilir ilişkilerin, herkesin kendisini ifade edebildiği, fikirlerine değer verildiği ve farklı görüşlerin ortaya konabildiği ortamları oluşturduğuna inanırız.
 • Birlik ve Bağlılık: Başarımızın, samimi ilişkiler, ortak değerler ve kazan kazan ilişkisine dayalı takım çalışmasının bir sonucu olduğuna inanırız.
 • Sahiplenme Duygusu: Sorumluluk alan, tutkuyla çalışan, örnek yaratan çalışmalarıyla liderlik eden, başarıyı kutlayan ve hataları yeni öğrenilere dönüştüren insanlara inanıyoruz.
Votorantim’in İnançları