Kurumsal Yönetim Modeli

Votorantim Cimentos’ta kurumsal yönetim ortak bir vizyon ve karar verme mekanizmasını oluşturan belirli prensipler, girişimler ve yönetim yapıları doğrultusunda şekillenir.

Votorantim Cimentos, New York borsasında yer alan şirketlerle eşit bir küresel yönetim sistemine sahiptir. Bu sistem, VCBR (Brazil), South America, VCNA (North America) and VCEAA (Europe, Asia and Africa) birimleri olarak yer aldığımız pazarları etkileyen iş mücadelelerini ve mekanizmalarını ortaya çıkarır. Yukarıda belirtilen her bir birimimiz GET – Global Yönetim Ekibi – içerisinde temsil edilmektedir.


Bölge Başkan Yardımcıları yanı sıra, GET’te Votorantim Cimentos Küresel Başkanı ve şirketin stratejik güçlerini oluşturan Finans & Latin Amerika Katılımları, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Kurumsal Gelişim alanlarından sorumlu direktörler yer almaktadır.

Bu yapı, lokal faaliyet alanlarımızda stratejik güçlerimizi yönetecek ekiplere indirgenmiş şekilde bölgelerimizde de yer almaktadır. Böylece, stratejimizi oluşturan faktörler şirketin en üst yönetim mertebesi tarafından ve bu yönetim kuruluna direkt rapor eden ekipler tarafından ele alınmaktadır.