Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik bizim işimizin itici gücüdür.

Bizim için sürdürülebilirlik, büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken,

  • müşterilerimize eko-verimli ve yenilikçi yapı malzemleri ve hizmetler sunmak
  • yasal mevzuata ve kurallara uygun etik ve şeffaf bir şekilde çalışmak
  • çalışanlarımıza ilham verici, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak
  • içinde bulunduğumuz toplumu gelişim için desteklemek ve
  • toplumun şimdiki ve gelecek ihityaçlarını dikkate almaktır

Çimento fabrikalarımızda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, OHSAS 18001:2007 İSG Yönetim Sistem Belgesi, ISO 5001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi bulunmaktadır.

Şirketimiz, ayrıca, küresel enerji tüketiminin ölçülmesi ve kontrolü, emisyonların azaltılması ile atıkların optimizasyonu ve geri dönüşümü konularında yatırımlar yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik Taahhütleri

 

İş Sağlığı
ve Güvenliği

 

Etik &
Uyum

 

Eko-verimlilik &
Yenilik

 

Toplumsal
Destekler