Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik bizim işimizin itici gücüdür.

Bizim için sürdürülebilirlik, büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken,

  • müşterilerimize eko-verimli ve yenilikçi yapı malzemleri ve hizmetler sunmak
  • yasal mevzuata ve kurallara uygun etik ve şeffaf bir şekilde çalışmak
  • çalışanlarımıza ilham verici, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak
  • içinde bulunduğumuz toplumu gelişim için desteklemek ve
  • toplumun şimdiki ve gelecek ihityaçlarını dikkate almaktır

Çimento fabrikalarımızda ISO 9001 ve OHSAS 18001 sertifikaları bulunmaktadır.

Şirketimiz, ayrıca, küresel enerji tüketiminin ölçülmesi ve kontrolü, emisyonların azaltılması ile atıkların optimizasyonu ve geri dönüşümü konularında yatırımlar yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik Taahhütleri

 

Sağlık & Güvenlik

 

Etik ve Uyum

 

Toplum Katılımı

 

Eko-Verimlilik ve İnovasyon