Eko-verimlilik & Yenilik

Çimento üretiminde, doğal kaynak kullanımını sürekli geliştiren, emisyonu ve atık üretimini azaltan  temiz teknolojilerin  kullanılması gerektiğine inanıyoruz.

Süreçlerimizde ve ürünlerimizde eko-verimliliği desteklemek için yeni teknolojiler geliştirmeye ve mevcut teknolojileri iyileştirmeye yönelik AR-GE projelerine yatırım yapıyoruz. Tesislerimizde ve tesislerimizin çevresinde su kaynaklarını ve biyoçeşitliliği korumak için çaba gösteriyoruz.

Faaliyette olduğu bölgelerdeki su kıtlığı riskinin farkında olan Votorantim Cimentos Türkiye,  yağmur sularını  toplamakta ve saha içinde toz bastırma amacıyla geri kullanmaktadır.

Alternatif hammadde ve alternatif  yakıt kullanımı  ile hem  atıkların değere dönüşmesini  sağlıyor hem de doğal kaynak ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyoruz.

Hedeflerimiz, Votorantim Cimentos'un Küresel  Çevre Politikası ve Yeşil Kuralları  ile nin altında yer alan Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi kapsamında verdiğimiz taahhütler ile uyumludur.