Etik & Uyum

Votorantim Cimentos'ta müşteri memnuniyetini, yetkin çalışanları, sürdürülebilirliği ve operasyonel mükemmelliği gözetiriz ve bu alanlardaki başarının dürüst ve şeffaflık dahilinde etik yaklaşımla sağlanacağına inanırız. Bu çerçevede, Değerlerimiz ve İnançlarımız ile Davranış Kurallarımız şirket genelinde uyumluluğa bağlılığımızı destekler. Faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde, operasyonel rollerden, yönetim kuruluna kadar tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Davranış Kurallarını kılavuz almalarını ve tüm kanun ve yönetmeliklere uymalarını bekleriz. Sürekli olarak en iyi uygulamaları takip eder, yolsuzlukla mücadeleyi teşvik eder ve politik, ekonomik ve sosyal alanlarda yolsuzluğun sebep olduğu zararları göz önüne koyarız.

Votorantim Cimentos'ta her türlü yolsuzluğa ve rüşvete toleransımız sıfırdır. Herhangi bir avantaj veya kişisel kazanç için yasayı ihlal eden, özellikle kamu görevlileri veya hükümet yetkililerine yönelik dürüst ve etik olmayan her türlü davranış yasaktır. Bu; hediye almak ve sunmak, eğlence ve konukseverlik sağlamak, kurumsal davetleri genişletmek veya yerel yasalara ve düzenlemelere aykırı veya kendi politikalarımıza aykırı diğer herhangi bir hareketi içermektedir. Votorantim Cimentos, siyasi bağışları kısıtlayan ve yöneten Bağışlar ve Sponsorluk politikasını 2017 yılı itibariyle yürürlüğe koymuştur. Her durumda, Votorantim Cimentos çalışanlarının Davranış Kurallarımızda belirtilen kurallara uyması beklenir.

En iyi uygulamaları bir araya getirmek ve değişen topluma uyum sağlamak amacıyla programlarımızı ve politikalarımızı dürüst, etik ve şeffaf yaklaşımımız dahilinde sürekli olarak geliştiririz.

Uyum Programı

2013 yılından bu yana, şirket bünyesindeki tüm kademelerde çalışan tüm personele yönelik iletişim ve eğitim kampanyaları ile yaygınlaştırdığımız bir Uyum Programı vardır. Programın etkinliğini düzenli olarak izleriz ve kasıtlı veya istemsiz ihlaller durumunda gerekli önlemleri alırız. Şüphelenilen herhangi bir hatanın Etik Kurulumuz vasıtasıyla raporlanmasını teşvik ederiz.

Etik Hattı

Etik Hattımız kurum içinde ve dışında herkese ve kamuya açıktır, yanlış davranışları (gerçek veya algılanan) gizli ve adsız bir şekilde bildirmenin bir yolunu sağlar. Tüm raporlar iç politika ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak incelenir ve ele alınır ve bu tür bildirimlere karşı herhangi bir misilleme şekline izin vermeyiz.

Votorantim Etik Hattımız