Sürdürülebilirlik Taahhütleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel amacımız sıfır kaza hedefine ulaşmaktır. Operasyonlarımızda yer alan herkesin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması birincil önceliğimizdir.

Tüm çalışanlarımızın güvenliğinin ve sağlığının temin edilmesinin yanı sıra, operasyonlarımızda yer alan diğer paydaşların da korunması Votorantim Cimentos'un bir politikasıdır.

Türkiye'de çimento sektörünün kayıp zamanlı kaza sıklık oranı ortalaması 9 iken, Votorantim Cimentos Türkiye'de bu rakam 2013 yılında 2,77, 2014'te 1,70, 2015’te ise 1,60 olarak gerçekleşmiştir.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS), 2007 yılından beri düzenlemekte olduğu ve Çimento Sektöründe bulunun kurumların  iş sağlığı ve güvenliği performansının ölçüldüğü yarışmada Votorantim Cimentos Sivas Fabrikamız 2017 ve 2018 yılında gün kayıplı kaza meydana gelmeden en uzun süre çalışan fabrika olarak ödüle layık görülmüştür.

Votorantim Cimentos Türkiye bu alandaki performansını denetimler, iş sağlığı ve güvenliği günleri  ve çalışanlarının bu alandaki bilincini artıracak çeşitli girişimler ve aktiviteler ile sürekli olarak takip etmekte ve ölçmektedir.

Etik & Uyum

Votorantim Cimentos'ta müşteri memnuniyetini, yetkin çalışanları, sürdürülebilirliği ve operasyonel mükemmelliği  gözetiriz ve bu alanlardaki başarının dürüst ve şeffaflık dahilinde etik yaklaşımla sağlanacağına inanırız. Bu çerçevede, Değerlerimiz ve İnançlarımız ile Davranış Kurallarımız şirket genelinde uyumluluğa bağlılığımızı destekler. Faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde, operasyonel rollerden, yönetim kuruluna kadar tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Davranış Kurallarını kılavuz almalarını ve tüm kanun ve yönetmeliklere uymalarını bekleriz. Sürekli olarak en iyi uygulamaları takip eder, yolsuzlukla mücadeleyi teşvik eder ve politik, ekonomik ve sosyal alanlarda yolsuzluğun sebep olduğu zararları göz önüne koyarız.

Votorantim Cimentos'ta her türlü yolsuzluğa ve rüşvete toleransımız sıfırdır. Herhangi bir avantaj veya kişisel kazanç için yasayı ihlal eden, özellikle kamu görevlileri veya hükümet yetkililerine yönelik dürüst ve etik olmayan her türlü davranış yasaktır. Bu; hediye almak ve sunmak, eğlence ve konukseverlik sağlamak, kurumsal davetleri genişletmek veya yerel yasalara ve düzenlemelere aykırı veya kendi politikalarımıza aykırı diğer herhangi bir hareketi içermektedir. Votorantim Cimentos, siyasi bağışları kısıtlayan ve yöneten Bağışlar ve Sponsorluk politikasını 2017 yılı itibariyle yürürlüğe koymuştur. Her durumda, Votorantim çalışanlarının Davranış Kurallarımızda belirtilen kurallara uyması beklenir.

2013 yılından bu yana, şirket bünyesindeki tüm kademelerde çalışan tüm personele yönelik iletişim ve eğitim kampanyaları ile yaygınlaştırdığımız bir Uyum Programı vardır. Programın etkinliğini düzenli olarak izleriz ve kasıtlı veya istemsiz ihlaller durumunda gerekli önlemleri alırız. Şüphelenilen herhangi bir hatanın Etik Kurulumuz vasıtasıyla raporlanmasını teşvik ederiz ve bu tür bildirimlere karşı herhangi bir misilleme şekline izin vermeyiz. Etik Hattımız kurum içinde ve dışında herkese ve kamuya açıktır, yanlış davranışları (gerçek veya algılanan) gizli ve adsız bir şekilde bildirmenin bir yolunu sağlar. Tüm raporlar iç politika ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak incelenir ve ele alınır.

En iyi uygulamaları bir araya getirmek ve değişen topluma uyum sağlamak amacıyla programlarımızı ve politikalarımızı dürüst,   etik ve şeffaf yaklaşımımız dahilinde sürekli olarak geliştiririz.

Eko-verimlilik & Yenilik

Çimento üretiminde, doğal kaynak kullanımını sürekli geliştiren, emisyonu ve atık üretimini azaltan temiz teknolojilerin kullanılması gerektiğine inanıyoruz.

Süreçlerimizde ve ürünlerimizde eko-verimliliği desteklemek için yeni teknolojiler geliştirmeye ve mevcut teknolojileri iyileştirmeye yönelik AR-GE projelerine yatırım yapıyoruz. Tesislerimizde ve tesislerimizin çevresinde su kaynaklarını ve biyoçeşitliliği korumak için çaba gösteriyoruz.

Faaliyette olduğu bölgelerdeki su kıtlığı riskinin farkında olan Votorantim Cimentos Türkiye, yağmur sularını toplamakta ve saha içinde toz bastırma amacıyla geri kullanmaktadır.

Alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımı ile hem atıkların değere dönüşmesini sağlıyor hem de doğal kaynak ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyoruz.

Hedeflerimiz, Votorantim Cimentos'un Küresel Çevre Politikası ve Yeşil Kuralları ile Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD)'nin altında yer alan Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi kapsamında verdiğimiz taahhütler ile uyumludur.
Toplumsal Destekler

Çimento fabrikalarımız faaliyette bulundukları bölgelerde toplumu basit anlamda sadece iş olanakları veya okullara yapılan bağışlarla değil, ötesinde, toplumu kültürel anlamda geliştiren   aktivitelerle de desteklemektedir. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Votorantim Cimentos Türkiye'nin sponsoru olduğu Kerkenes arkeolojik kazıları ve eco-center projesidir.